Ta strona używa plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies, w jaki sposób z nich korzystamy oraz jak je wyłączyć, kliknij [polityka cookies]. Aby ta informacja nie pojawiała się więcej kliknij [zgadzam się].
 Ilość towarów: 0  Wartość: 0.00 PLN Pokaż koszyk | Złóż zamówienie
 
Mieszanki Trawnikowe
Mieszanki Traw Pastewnych
Mieszanki Traw Drogowe
Kwalifikowane nasiona rolnicze
Nasiona paszowe
Karmy dla Gołębi
Karmy dla ptaków egzotycznych
Karmy gryzonie i króliki
Karmy dla dzikich ptaków
Ostropest plamisty
Młody zielony jęczmień
Orzechy, pestki, nasiona, bakalie
Nasiona jadalne
Nasiona na kiełki
Nasiona ziół
Nasiona warzyw
Wędkarstwo - zanęty, przynęty
Nawozy i środki ochrony roślin
 

 


------------------------
Pokaż wszystkie

 


------------------------
Pokaż wszystkie

 


------------------------
Pokaż wszystkie

 

 Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego
(obowiązuje od 25.12.2014)

Sklep internetowy Nasiona24h, działający pod adresem www.nasiona24h.sklepna5.pl
prowadzony jest przez:
 P.H. „SIM” Sławomir Herman
ul. Słowackiego 17/2
95-050 Konstantynów Łódzki
Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego pod numerem 5631
NIP 829-154-26-25,
REGON 1004794361.
tel. 696734761
email: nasiona24h@op.pl

1. Definicje

Sklep – Sklep internetowy Nasiona24h prowadzony jest przez P.H. „SIM” Sławomir Herman z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim, działający pod adresem www.nasiona24h.sklepna5.pl

Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego,

Towar – produkt oferowany do sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego zgodnie z niniejszym regulaminem,

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, utworzona zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, która składa zamówienie na zakup wybranego towaru,

Sprzedający – Podmiot prowadzący sklep (P.H. „SIM” Sławomir Herman) dokonujący sprzedaży,

Rachunek – wystawiona przez Sklep faktura/rachunek lub paragon fiskalny,

Cennik – wykaz cen za artykuły dostępne w sklepie internetowym Nasiona24h, oraz usług transportowych,

2. Sprzedaż

2.1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

2.2. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem sklepu internetowego na stronie www.nasiona24h.sklepna5.pl  telefonicznie pod nr tel. 696734761 oraz e-mailem pod adresem nasiona24h@op.pl

2.3. Zawartość sklepu internetowego Nasiona24h nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego Towaru,

2.4. Towary w dziale "Promocje" są ograniczone ilościowo. Realizacja zamówień zawierających takie towary odbywa się w kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów.

2.5. Przyjęcie zamówienia następuje w chwili potwierdzenia zamówienia przez Sklep, następuje ono maksymalnie w ciągu dwóch dni roboczych,

2.6. Sprzedający ma prawo anulowania zamówienia lub wykonania go w terminie późniejszym w przypadku braku towaru na magazynie. Klient zostanie poinformowany o tym fakcie drogą elektroniczną lub telefonicznie,

2.7. Realizacja zamówień złożonych przez Klienta odbywa się tylko i wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

2.8. Sprzedający w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo odmówienia zrealizowania zamówienia bez podania przyczyny. W przypadku wpłacenia przez Klienta kwoty za zamówione towary, Sprzedający zobowiązuje się do zwrócenia należnej kwoty Klientowi w ciągu siedmiu dni,

2.9. Przy składaniu zamówienia Klient wybiera sposób zapłaty za zamówienie:
- pobranie, Klient dokonuje zapłaty za zamówione towary wraz z kosztami przesyłki bezpośrednio u kuriera dostarczającego paczkę na wskazany adres,
- przedpłata na konto,  Klient dokonuje zapłaty za zamówione towary plus koszty wysyłki w formie przedpłaty (przelewu) na konto Sklepu,

2.10. W przypadku wybrania opcji przedpłaty na konto, termin płatności za zamówienie wynosi siedem dni kalendarzowych. Jeżeli Sklep nie otrzyma płatności za zamówienie w tym terminie, zamówienie zostaje automatycznie odrzucone/anulowane i nie ma możliwości jego przywrócenia do realizacji,

2.11. Na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy podać numer zamówienia złożonego w Sklepie,

2.12. Zamówienie z opcją przedpłaty na konto, zostaje przekazane do realizacji w momencie zaksięgowania należności za towar i kosztów przesyłki na rachunku bankowym Sklepu.
Zamówienia z opcją pobrania realizowane są po sprawdzeniu dostępności towarów w Sklepie,

2.13. Do każdej wysyłki dołączany jest paragon fiskalny lub faktura VAT (na życzenie klienta),

2.14. Ceny podawane są w PLN i zawierają podatek VAT, jeżeli występuje.
Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.
Koszty dostawy nie są uwzględnione w cenach towarów. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób. Koszt dostawy doliczany jest do wartości zamówionych przedmiotów,

2.15. Koszt dostawy doliczany jest do zamówienia Klienta zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie Sklepu  www.nasiona24h.sklepna5.pl  (zakładka „Koszty wysyłki”)

2.16. Na termin otrzymania przesyłki składa się czas realizacji zamówienia i przewidywany czas dostawy,

2.17. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 3 dni robocze z wyłączeniem sytuacji, gdzie w  opisie przedmiotu wskazany jest inny termin realizacji zamówienia (np. towary sprowadzane na zamówienie). W przypadku zamówień z opcją przedpłaty na konto Sklepu termin ten obliczany jest od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym sklepu. W przypadku zamówień z opcją pobrania od chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

2.18. Wysyłki zamówionego towaru realizowane są za pośrednictwem firm świadczących usługi pocztowe i kurierskie. Aktualny wykaz firm za pośrednictwem których realizowane są wysyłki zamieszczony jest na stronie Sklepu  www.nasiona24h.sklepna5.pl  (zakładka „Koszty wysyłki”),

2.19. Na specjalne życzenie możliwe jest zrealizowanie zamówienia za pośrednictwem innej firmy kurierskiej (w zależności od dostępu do usług tej firmy na naszym terenie). W takim przypadku prosimy o niezwłoczne powiadomienie Sklepu drogę elektroniczną lub telefonicznie. W takim przypadku koszty wysyłki ustalane są indywidualnie.

2.20. Przewidywany czas dostawy przesyłek wynosi do 7 dni roboczych po dniu nadania, o ile przy danym produkcie nie jest zawarta informacja o innym terminie realizacji. Zamówienia, w których znajdują się produkty o późniejszym terminie dostawy realizowane są w całości zgodnie z innym, wyszczególnionym terminem dostawy.

2.21. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w transporcie z winy przewoźnika, w szczególności Poczty Polskiej. W związku z powyższym przy zamówieniach większej wartości zalecamy dodatkowe (dobrowolne) ubezpieczenie przesyłki,

3. Reklamacje

3.1. Kupujący może składać Sprzedającemu reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem nasiona24@op.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedającego. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
 - wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

3.2 Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

3.3 Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

3.4 Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

4. Prawo Klienta do odstąpienia od Umowy

4.1 Klient może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania zakupionych przedmiotów. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

4.2 Aby odstąpić od umowy zawartej w Sklepie, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: nasiona24h@op.pl

4.3 Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

[adres sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numer zamówienia w sklepie[numer].
Data odbioru przedmiotów [data]
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]

4.4 Przesyłkę należy nadać na adres:
P.H. „SIM” Sławomir Herman
ul. Słowackiego 17/2
95-050 Konstantynów Łódzki

4.4 Brak odstąpienia od umowy.
Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:
- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
-  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,

- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
- zawartej w drodze aukcji publicznej,
- o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4.4 W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający nie ponosi kosztu odesłania towarów.

4.5 Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

5. Rejestracja

5.1. Rejestracja Klienta w bazie danych Sklepu następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie www Sklepu,

5.2. Klient ma obowiązek aktualizować dane zawarte w formularzu rejestracyjnym i w przypadku ich zmiany bezzwłocznie dane te aktualizować,

5.3. Klient w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego. Wszelkie dane umieszczone przez Klienta będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i prawem polskim,

5.4. Dane podane przez klienta wykorzystywane są przez Sklep w celu realizacji złożonego zamówienia przez Klienta oraz do kontaktu z Klientem,

5.5. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych i możliwość ich zmiany poprzez stronę internetową Sklepu. Klient na także prawo żądać usunięcia danych osobowych z bazy danych Sklepu

6. Postanowienia końcowe

6.1. Logowanie do sklepu oraz złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu,

6.2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu

6.3. Klienci zostaną poinformowani o wszelkich zmianach regulaminu przy zastosowaniu właściwych środków przekazu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

6.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa polskiego

6.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 roku.Regulamin sklepu internetowego (obowiązuje do 24.12.2014)
Sklep internetowy Nasiona24h, działający pod adresem

www.nasiona24h.sklepna5.pl,

prowadzony jest przez P.H. „SIM” z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim,
wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej – Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego pod numerem 5631
Numer NIP 829-154-26-25, numer REGON 100479436

1. Definicje

Sklep – Sklep internetowy Nasiona24h prowadzony jest przez P.H. „SIM” z siedzibą
w Konstantynowie Łódzkim, działający pod adresem www.nasiona24h.sklepna5.pl,
Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego,
Towar – produkt oferowany do sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego
zgodnie z niniejszym regulaminem,
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,
utworzona zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, która składa zamówienie
 na zakup wybranego towaru,
Sprzedający – Podmiot prowadzący sklep (P.H. „SIM”) dokonujący sprzedaży,
Rachunek – wystawiona przez sklep faktura/rachunek lub paragon fiskalny,
Cennik – wykaz cen za artykuły dostępne w sklepie internetowym Nasiona24h, oraz usług transportowych,

2. Sprzedaż

2.1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
2.2. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem sklepu internetowego na stronie
www.nasiona24h.sklepna5.pl, także e-mailem pod adresem nasiona24h@op.pl ,
2.3. Zawartość sklepu internetowego Nasiona24h nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego,
a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.
Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego Towaru,
2.4. Towary w dziale "Promocje" są ograniczone ilościowo. Realizacja zamówień zawierających takie
towary odbywa się w kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów.
2.5. Przyjęcie zamówienia następuje w chwili potwierdzenia zamówienia przez Sklep, następuje ono
maksymalnie w ciągu dwóch dni roboczych,
2.6. Sprzedający ma prawo anulowania zamówienia lub wykonania go w terminie późniejszym w przypadku
braku towaru na magazynie. Klient zostanie poinformowany o tym fakcie drogą elektroniczną lub telefonicznie,
2.7. Realizacja zamówień złożonych przez Klienta odbywa się tylko i wyłącznie
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
2.8. Sprzedający w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo odmówienia
zrealizowania zamówienia bez podania przyczyny. W przypadku wpłacenia przez Klienta kwoty za zamówione towary,
Sprzedający zobowiązuje się do zwrócenia należnej kwoty Klientowi w ciągu siedmiu dni,
2.9. Termin płatności za zamówienie wynosi siedem dni kalendarzowych. Jeżeli Sklep nie otrzyma płatności
za zamówienie w tym terminie, zamówienie zostaje automatycznie odrzucone/anulowane i nie ma możliwości
jego przywrócenia do realizacji,
2.10. Klient dokonuje zapłaty za zamówione towary plus koszty wysyłki w formie
przedpłaty (przelewu) na konto Sklepu,
2.11. Na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy podać nazwę zakupionego towaru,
2.12. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji w momencie zaksięgowania należności za towar
i kosztów przesyłki na rachunku bankowym Sklepu,
2.13. Do każdej wysyłki dołączany jest paragon fiskalny lub faktura VAT (na życzenie klienta),
2.14. Ceny podawane są w PLN i zawierają podatek VAT, jeżeli występuje.
Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia
nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu,
bądź wprowadzania w nich zmian. Koszty dostawy nie są uwzględnione w cenach towarów.
Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.
Koszt dostawy doliczany jest do ceny zamówienia,
2.15. Koszt dostawy doliczany jest do zamówienia Klienta zgodnie z cennikiem usług
pocztowych/kurierskich na terenie RP, podanym na stronie www Sklepu,
2.16. Na termin otrzymania przesyłki składa się czas realizacji zamówienia i przewidywany czas dostawy,
2.17. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 3 dni robocze od momentu zaksięgowania
 wpłaty na koncie bankowym sklepu,
2.18. Wysyłki zamówionego towaru realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej,
2.19. Na specjalne życzenie możliwe jest zrealizowanie zamówienia za pośrednictwem innej firmy kurierskiej
(w zależności od dostępu do usług tej firmy na naszym terenie).
W takim przypadku prosimy o niezwłoczne powiadomienie Sklepu drogę elektroniczną lub telefonicznie,
2.20. Przewidywany czas dostawy przesyłek za pośrednictwem Poczty Polskiej wynosi do 10 dni roboczych
po dniu nadania, o ile przy danym produkcie nie jest zawarta informacja o innym terminie realizacji.
Zamówienia, w których znajdują się produkty o późniejszym terminie dostawy realizowane są w całości
zgodnie z innym, wyszczególnionym terminem dostawy.
2.21. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w transporcie z winy przewoźnika,
w szczególności Poczty Polskiej. W związku z powyższym przy zamówieniach większej wartości zalecamy
dodatkowe (dobrowolne) ubezpieczenie przesyłki,

3. Reklamacje

3.1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz
o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", klient może zrezygnować
z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.
Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie został w żaden sposób zniszczony,
3.2. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia
i w tym czasie klient zostanie poinformowany o dalszym postępowaniu reklamacyjnym,
3.3. Zgłoszenie zwrotu towaru powinno nastąpić drogą e-mailową pod adresem
nasiona24h@op.pl ,
lub telefonicznie. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru.
Zwracany towar należy dostarczyć razem z otrzymanym paragonem lub fakturą.
Pieniądze zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych
od momentu rozpatrzenia reklamacji przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta
lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu.
Koszt wysłania i odesłania towaru nie podlega zwrotowi,
3.4. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

4. Rejestracja
4.1. Rejestracja Klienta w bazie danych Sklepu następuje poprzez wypełnienie formularza
rejestracyjnego zamieszczonego na stronie www Sklepu,
4.2. Klient ma obowiązek aktualizować dane zawarte w formularzu rejestracyjnym
i w przypadku ich zmiany bezzwłocznie dane te aktualizować
4.3. Klient w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie
jego danych osobowych przez Sprzedającego. Wszelkie dane umieszczone przez Klienta
będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i prawem polskim
4.4. Dane podane przez klienta wykorzystywane są przez Sklep w celu realizacji
złożonego zamówienia przez Klienta oraz do kontaktu z Klientem.
4.5. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych i możliwość ich zmiany poprzez
stronę internetową Sklepu. Klient na także prawo żądać usunięcia danych osobowych z bazy danych Sklepu

5. Postanowienia końcowe
5.1. Logowanie do sklepu oraz złożenie zamówienia oznacza akceptację przez
Klienta postanowień niniejszego regulaminu,
5.2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu
5.3. Klienci zostaną poinformowani o wszelkich zmianach regulaminu przy zastosowaniu
właściwych środków przekazu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
5.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie będą miały
odpowiednie przepisy prawa polskiego
5.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 marca 2008 roku.

  Logowanie
  Załóż konto
  Przypomnij hasło
 

  1. 1.
  2. 2.
  3. 3.
  4. 4.
  5. 5.
 

 

 

  Regulamin
  Kontakt
  Koszty wysyłki
  Przygotowanie podłoża pod trawnik
  Wysiew nasion traw
  Wybór odpowiedniej mieszanki traw
  Regulamin konkursu
 

Regulaminy konkursów

Sklep internetowy "Nasiona24h" kontakt: tel. 696-734-761; e-mail: nasiona24h@op.pl
Oprogramowanie sklepu: Sklepna5.pl